Antalya OSB'ye Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kuruluyor

12 Temmuz 2017 Çarşamba

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) Akdeniz ve Antalya Bilim üniversiteleri işbirliğiyle kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin protokolü imzalandı.


Antalya OSB'ye Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kuruluyor

 

 

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin protokol imza törenine Vali Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, Antalya OSB Genç Sanayici Derneği Başkanı Canan Gürkan katıldı. Antalya OSB Konferans Salonu'ndaki toplantıda, OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Koruyu Heyet üyeleri arasında protokol imzalandı.

Ar-Ge Ayrılan Pay

Türkiye'de özellikle son 10- 15 yıldır ar-ge konusunda gayretler olduğunu anlatan Vali Münir Karaloğlu, "2002'de gayri safi milli hasıladan ar-ge'ye ayrılan pay yüzde 0.2 civarındayken bugün yüzde 1'in üzerine çıktı. Rakamsal ise GSMH'nın 250 milyar dolardan 870 milyar dolara çıktığını ve onun yüzde 1'ini hesap ederseniz rakamın ne kadar büyüdüğünü görürsünüz. Sorunlar bitti mi, hayır. Türkiye'nin 4-5 yıldır ihracatı 150 milyar doların biraz altında biraz üstünde debelenip duruyoruz. Daha fazla büyütemiyoruz. Niye? Katma değeri yüksek mallar ihraç edemediğimizden. Almanya'nın ihracattaki kilogram fiyatı 4 dolar civarında, bizimki 1.4-1.5 civarında. Bunu Almanya'nın seviyesine yaklaştırmadığımız sürece o rakamları yakalama şansımız yok. Bunun yolu ar-ge, inovasyon, tasarım ve marka şeklindeki 4 kavramdan geçiyor" dedi.

ATSO

Beyinlerdeki Duvarın Yıkılması Lazım

Bugün imzası atılan protokolün bu sorunların çözümüne dönük olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, “Üniversitelerde hocalarımızın yaptığı ar-ge çalışmaları sanayicinin makinesinde ürüne dönüşmüyorsa, rafa çıkıp ticarileşmiyorsa sadece hocanın doçent, profesör olmasına yarar. Ne senin, ne benim karnımı doyurur, ne milletin geleceğine bir faydası olur. Onun için üniversitelerimizde ar-ge'nin ticarileşmesi, pazara inmesine ihtiyacımız var. Beyinlerdeki duvarın yıkılması lazım. Hocalarımızda sanayicilerimizde ortak çalışma kültürünü geliştirmemiz lazım" diye konuştu.

ATSO

Bir Ülkenin Kalkınması Sanayileşmeden Geçmektedir

Törende bir konuşma yapan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, Antalya’nın geleceğine değer katacak bir yapılanmanın protokol töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Mustafa İssi şunları kaydetti;

“Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak her sektörden 40 bini aşkın üyeye sahibiz. Bizim için elbette bütün sektörler önemlidir, ancak sanayi sektörünün anlamı Türkiye ve Antalya için çok daha başkadır. Biliyoruz ki, bir ülkenin kalkınması sanayileşmeden geçmektedir. Çünkü sanayinin katma değer, teknoloji yaratma, beşeri sermaye geliştirme gücü son derece yüksektir. Antalya Organize Sanayi Bölgesi de bu misyonunu ulaşım altyapısı, beşeri sermaye kalitesi, ağır sanayiye müsait olmayan ekonomik yapısı gibi dezavantajlarına rağmen başarı ile yerine getirmektedir. Sanayicilerimiz fedakarca, hatta maceraperest bir şekilde bu kent ve ülke için üretmeye devam etmektedirler.

ATSO

Herkesin inşaat gibi alanlara yatırım yapıp para kazandığı, sanayinin katma değer payının %15'lere gerilediği bir zamanda sanayi üretiminde ısrar etmek başlı başına çok değerli bir iştir. Bunun için sanayicilerimize ve ailelerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

Antalya OSB, Bugüne Gelene Kadar Müthiş Bir Gelişim Sergilemiştir

Antalya sanayi sektörü gelişmeye çok geç başlamasına rağmen bugün sanayi ihracatı için milyar dolar rakamını telaffuz edebiliyoruz. Antalya gıda, plastik sektörlerinde, kimyada, tarımsal girdi ve yapı malzemelerinde son on yılda gerçek bir sanayi üretimine erişti. Son on yılda yurtdışında yatırım yapan arkadaşlarımızın sayısı ciddi biçimde arttı. Bölgede; altyapısıyla, yeşil alanıyla, sosyal alanlarıyla, spor alanlarıyla, internet altyapısıyla genç yaratıcı insanları cezbedecek, onları bölgeye çekecek imkânlar sunan projeler hayata geçirildi. Tüm bunlar, çevreci OSB vizyonu ile uygulamaya kondu.

Bugün Antalya iş dünyasının gurur duyacağı bir Organize Sanayi Bölgesine sahibiz. Ancak çıkılan bu yolda ilerlemeye devam etmek zorundayız. Çünkü Dünya yerinde durmuyor, hızla değişmeye, gelişmeye devam ediyor. Sanayi sektöründeki değişim ise teknoloji ile baş döndürücü boyutlara ulaşmış durumda. Bu hızlı değişim Organize Sanayi Bölgelerinin yapısını da etkiliyor. Artık dünyada geleneksel organize sanayi bölgesi döneminin sona erdiğini, hatta kümelenme döneminin de tamamlanmak üzere olduğunu görmek durumundayız. Şimdi inovatif küme dönemi, yani aynı sektörde çalışan kişilerin bir araya gelip, inovasyon sürecini paylaşma dönemi başlamıştır. Bugün protokol töreni ile çalışmalarını farklı bir aşamaya taşıyacağımız Teknoloji Geliştirme Bölgeleri projesi ile bu vizyon doğrultusunda son derece önemli bir adım daha atmış oluyoruz. Bu projenin imza törenini Antalya Sanayisi için dönüm noktalarından birisi olarak görüyorum.”

ATSO

Antalya'ya En Uygun Dal Bioteknoloji

Burada kurulan yapının sadece bir teknokent değil tüm Antalya'yla bilimsel işbirliği içinde olmasını arzu ettikleri bir yapı olacağını dile getiren OSB Başkanı Ali Bahar ise şunları kaydetti:

"55 bin metrekarelik yapı içinde bilimle uğraşan bürolar, bunları destekleyen bir kuluçka merkezi ve tasarım ofisleri ve çok ciddi laboratuvarlar olacak. Bölgemize uygun bir bioteknolojiyi de uzmanlaşmış dal olarak şehrimize getirmek istiyoruz. Çünkü bioteknoloji, dünyanın geleceğinde çok önemli yer tutacak cari açığımıza çözüm olacak yenilikçi bir daldır. OSB'deki 8 ana sektör için en uygun bilim dalı bioteknolojidir. Bioteknoloji doğayla barışık, tam Antalya ya uygun yeşil bir daldır."

ATSO

Üniversite Duvarı Yıkılacak

OSB'nin bulunduğunu alanla Antalya Bilim Üniversitesi arasında sadece bir duvar bulunduğunu kaydeden Ali Bahar, “Biz valimiz ve rektörlerimizle birlikte elimizde balyozla o duvarı yıkacağız ki üniversite-sanayi işbirliğine sembolize olarak atıfta bulunmak istiyoruz. Bunun farkındalığını yaratmak istiyoruz. O yeşil bilim alanında tıpkı 3 ödül almış yeşil organize sanayimiz gibi elektrikli araçlarla sürekli tur düzenlemek istiyoruz. Meslek lisemizi de o alana kazandırmak istiyoruz" dedi.

Ali Bahar, kuracakları yapının öznesinin teknokent değil, katma değer olmasını istediklerini söyledi. Ar-ge'lere şirketlerin destek verilmesini, yapılacak çalışmaların bir danışma kurulu tarafından değerlendirilmesi ve bu ar-ge merkezlerinde can bulmasını istediklerini kaydeden Bahar, "Bizim tek bir hedefimiz var, bu hedefle yola çıkıyoruz. bu hedefin adı tam bağımsız Türkiye'dir. Tam bağımsız Türkiye için cari açığın önlenmesinin yolu da bilim ve ar-ge'dir. Bugün dünyada para var ama pratik projeler için, teorik projeler için para yok. Biz katma değeri yüksek bir teknoloji bölgesi yaratacağız" dedi.

ATSO

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi