Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Haziran 2022 Perşembe

“Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 19 Mart 2022 Tarihli ve 31783 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Kuyum ticareti yapabilmek için "işletme adına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olma" şartı aranırken, bu belgenin alınabilmesi için kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ustalık belgesi olması gerekiyordu. Değişiklikle, mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kuyumculara da yetki belgesi verilmesi mümkün hale gelmiştir.

 

Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda ustalık belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır. Bu şarttan muafiyet sağlayan alanlar Bakanlıkça belirlenerek internet sitesinde ilan edilecektir.

 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına 30 Haziran'a kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, ustalık belgesi şartı veya mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmadan yetki belgesi verilecektir.

 

Söz konusu şarta haiz olunduğunu gösteren belgelerden birinin 31 Aralık'a kadar Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi'ne aktarılmaması veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecektir.

 

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine önemle sunulur. 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002