Üye Kayıtlarının Kontrolü

12 Ocak 2022 Çarşamba

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10 uncu ve Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 14 üncü maddeleri gereğince, iki yıldır aidat ödemeyen ve / veya adresleri tespit edilemeyen üyelerin aidat tahakkukları durdurularak, bu üyeler meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinecektir.


Yukarıdaki hükümler uyarınca her yıl Ocak ayında üye kayıtlarının kontrolü ile askı işlemleri gerçekleştirildiğinden;

1) 2022 yılı askıya alınacak üyelerimizin listeleri, 

2) 2019 yılında adresleri ve durumları tespit edilememesi sebebi ile üyeliği askıya alınan üyelerimizin listesi ekte yer almaktadır.

Üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için tüm üyelerimizi Oda kayıtlarının güncelliği konusunda web adresimizde yer alan Üye Sorgulama bölümünü seçerek inceleme yapmaya, adres ve durumlarındaki değişiklikleri ise Bilgi Güncelleme bölümünden giriş yapmaya, ayrıca Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescil ettirmeye ve/veya Oda aidat borçlarını ödemeye davet ederiz.

31.01.2022 tarihine kadar kayıtlarını güncellemeyen üyelerimiz, Oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacak ve 5174 sayılı Kanunu’nun 10. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Ek:
1. Adres askıya alınacak üyeler listesi
2. Aidat askıya alınacak üyeler listesi
3. 2019 yılında adresleri ve durumları tespit edilememesi sebebi ile üyeliği askıya alınan üyeler listesi
4. Bilgi Güncelleme Beyan Formu

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002