AB’nin Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemine Ülkemizin Dâhil Edilmesi

13 Eylül 2021 Pazartesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın yazılarına atfen, Avrupa Birliği'nin (AB) "Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi “ne ülkemizin de dâhil edilmesi ve ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik bir basın açıklaması yapıldığı ve konuyla ilgili bir Yeterlilik Kararı yayımlandığı bildirilerek, bahsi geçen basın açıklamasında; ülkemizin, Avrupa Birliği’nin sertifika sistemine dâhil edileceği ve ülkemiz tarafından düzenlenen Dijital Aşı Sertifikalarının Avrupa Birliği tarafından düzenlenen sertifikalara denk olacağı ifade edilmekle birlikte, Kovid-19 salgını döneminde, AB ile ülkemiz, Kuzey Makedonya ve Ukrayna arasındaki güvenli seyahatin kolaylaştırılacağı belirtilmiştir.


Yazıda devamla, bununla birlikte, 20.08.2021 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Karar’da;   26   Temmuz   2021   tarihinde  yapılan değerlendirme   neticesinde   ülkemizin   Kovid-19 kapsamındaki aşı, test ve iyileşme sertifikalarının 2021/953 sayılı Tüzükte belirtilen şartları taşıdığının tespit  edildiği  ve  bu  kararla  birlikte,  ülkemizin  "Avrupa  Birliği  Dijital  Kovid-19  Aşı Sertifikası Sistemi “ne dâhil edildiği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından "Health Pass" sistemine göre düzenlenen Kovid-19 aşı,  test  ve iyileşme sertifikalarının  (sadece  AB'de onaylı  Covid-19 aşıları  için  geçerlidir) Birlik  içinde  serbest  dolaşım hakkının kolaylaştırılması amacıyla  2021/953  sayılı  Tüzük  uyarınca düzenlenen sertifikalara eşdeğer olduğunun  kabul edildiği belirtilmiştir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002