Rusya Federasyonu ile E-Ticaret

13 Eylül 2021 Pazartesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazılara atfen, Rusya'nın en önde gelen e-ticaret ve e-pazar yeri siteleri arasında yer alan OZON firması (https://corp.ozon.com) yetkilileri ile bir toplantı yapıldığı, anılan toplantıda firma yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumda COVID-19 pandemisi sürecinde 2020 yılında Rusya’da e-ticaret hacminin %59 oranında artarak 3,2 trilyon Rubleye (43,7 Milyar ABD Doları) ulaştığı, toplam satışların %86'sının ise yurt içi e-ticaret sitelerinden gerçekleştirildiği belirtilmiştir.


Yazıda devamla, firma yetkililerince yabancı ülkelere yönelik olarak OZON web portalında ülke sayfalarının oluşturulduğu, anılan  ülke sayfalarında  ülkemiz firmalarının  bir örneği  EK-1'de  yer  alan  tabloda  belirtilen komisyon ücretleri dâhilinde öncelikle elektronik, sağlık ve bakım, hazır giyim, ev tekstili, kuru/sert kabuklu meyve  ve  diğer gıda  ürünlerini  (çabuk  bozulabilen  yaş  meyve  sebze,  süt  ve  muhtelif  et  ürünleri  hariç) doğrudan   tüketiciye  satabileceği,   ilgili  firmalarımız   için   gümrük/lojistik  işlemlerinin ifası sırasında profesyonel bir aracı firma üzerinden destek sağlanabileceği ve söz konusu işlem bedellerine EK-2'de yer alan tablo   üzerinden  ulaşılabileceği   ve   bu  doğrultuda ihracatçı firmalarımızdan   daha   çok   ürün   tedariki yapılmasının talep edildiği belirtilmiştir.

Ayrıca,   Moskova Ticaret  Müşavirliğimizce   de   ülkemiz  firmalarının   OZON   ile  doğrudan iletişime geçebilmesini teminen, ilgili firma yetkililerinin iletişim bilgilerinin paylaşılmasının önemli olduğu, OZON firması yetkililerinin katılımıyla düzenlenecek olan bir "webinar" ile OZON'da ürün satılırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapılmasının faydalı olacağı belirtilmiştir.

Konuyla ilgilenen firmaların EK  3'te  yer  alan  Firma  Bilgileri  Tablosu'nu  kendi  taleplerine  istinaden  ve bilgileri dahilinde doldurup TOBB’a (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) göndermeleri halinde, söz konusu tablo Moskova Ticaret Müşavirliğince paylaşılmak üzere Ticaret Bakanlığına iletilecektir.

İlgili üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002