Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Uyarınca Yapılması Gereken Bazı İşlemler

17 Şubat 2021 Çarşamba

14 Ekim 2020 tarih ve 31274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik”in bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.


Bu kapsamda, önümüzdeki süreçte herhangi bir hak kaybına uğramaması adına;

 

·         Yönetmeliğin “Bilgi Sistemi, Bildirim Yükümlülüğü ve İlan” başlıklı 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, işletmelerin;

a) Sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri, 21 inci maddede belirtilen sözleşmenin yapıldığı,

b) Sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerinin sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanlarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini bu durumların gerçekleştiği,

c) Sözleşmesi sona eren sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri bu durumun gerçekleştiği, tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemine aktarmakla yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

·         Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin 8 inci fıkrası gereğince, 1/1/2021 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerin, sorumlu emlak danışmanı ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri 28/2/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarması gerekmektedir.

 

·         5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmelere yetki belgesi alma sürecinde uygulanacak bazı muafiyetler için (mesleki yeterlilik belgesi, mesleki deneyim, lise mezunu olma, şartı vb.) son başvuru tarihi 31/3/2021’dir. Bu durumdaki işletmelerin en geç belirtilen tarihe kadar yetki belgesi almak üzere başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

·         Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası ile, yetki belgesi alınabilmesi için belirlenen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olma şartı getirilmiştir. Bu kapsamda, Geçici 1 inci maddenin 4/a fıkrası gereğince, 31/3/2021 tarihine kadar yapılan başvurularda bu şart aranmaksızın yetki belgesi verilecek, ancak 31/12/2021 tarihine kadar bu şartın yetki belgesi alan tüm işletmeler için tamamlanması gerekecektir. Aksi halde yetki belgeleri iptal edilecektir.

 

·         Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin 7 nci fıkrası gereğince, 31/3/2021 tarihinden önce Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi alan emlak danışmanlarının bu belgeleri ilgili mevzuatı kapsamında iptal edilmediği sürece bu kişilerde Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır. Bu kapsamda, emlak danışmanlarının 31/3/2021 tarihinden sonra Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi almaları gerekecektir.

 

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002