Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

31 Aralık 2018 Pazartesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOBİ’lerimizin yurt dışı pazarlara açılmalarını sağlayabilmeleri, bu çerçevede yurt dışı iş gezilerini yaygınlaştırarak daha nitelikli hale getirip ihracat kapasitelerini artırabilmeleri adına KOSGEB’le yeni bir destek modeli konusunda işbirliği gerçekleştirmiştir.


Bu destekle; KOBİ’lerin kendi sektörü ile ilgili ürün gelişmelerini ve yeni teknik-teknolojileri takip edebilmeleri, yabancı pazarda ikili iş görüşmelerini tesis edebilmeleri, ithal/ihraç ürünler analizi ve pazar araştırmaları yapabilmeleri adına fırsat oluşturulmuş; fuar katılımları, sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri ile ticari kapasitelerini artırmaları hedeflenmiştir.

 

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Yurt Dışı İş Gezisi Destekleri çerçevesinde KOBİ’ler; Oda ve Borsaları kanalıyla yurt dışına gerçekleştirecekleri iş gezilerinde destek almaya hak kazanmaktadırlar.

 

 

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği nedir?

 

Yurt dışı İş Gezisi Desteği, Oda, Borsa ve Birlikler tarafından işletmelerin yeni teknik-teknoloji veya sektörel gelişmeleri takip etmeleri ve uluslararası işbirlikleri tesis etmeleri amacıyla düzenlemeyi planladıkları yurt dışı iş gezisi programlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne başvurarak gerçekleştirmeleri halinde KOBİ’lerin faydalanacağı destek programıdır.

 

Destek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanalı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanmaktadır.

 

Destek kalemleri nelerdir?

 

a. Konaklama giderleri

b. Ulaşım giderleri ( Bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla

     ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılacak havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ulaşım

     bilet ücretleri)

c. Tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderleri

 

Destek miktarı ne kadardır?

 

Her bir yurt dışı gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek;

 

a. Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avusturalya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 5.000,- TL

b. Çin Halk Cumhuriyeti dâhil diğer ülkeler için 3.000,- TL’dir.

 

Program süresince sağlanacak desteklerin oranı %60 (altmış) olarak uygulanır.

 

Yurt dışı iş gezisinde yer alması gereken etkinlikler nelerdir?

 

Destek kapsamına alınacak yurt dışı iş gezisi programında, işletmelerle yapılacak ikili iş görüşmelerinin ve Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık yayınlanan “Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesi”nde yer alan bir fuar ziyaretinin yer alması gerekir. Ancak bu faaliyetlerden sadece birinin gerçekleştirilmesi durumunda, yurt dışı iş gezisi programı aşağıda belirtilen faaliyetlerden en az birini de içermelidir.

 

a. Meslek kuruluşları* ile toplantı,

b. Sanayi Bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler.

Organizasyon kapsamında yer alan her bir aktivite 2 (iki) günden fazla olamaz.

 

Yurt dışı iş gezisi programında yapılacak aktivitelere ilişkin program akışı birbiriyle uyumlu olmalıdır.

  

  

Dikkat edilecek hususlar nelerdir?

 

Yurt dışı iş gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için; başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı en az 10 (on) işletmenin yurt dışı iş gezisi programında yer alması gerekir.

 

Yurt dışı iş gezisine ilişkin destek ödemesinin yapılabilmesi için; ilgili iş gezisine en az 10 (on) işletmenin katılması ve destek talep eden işletmelerin yurt dışı iş gezisi programındaki tüm aktivitelere katılması gerekir. Mazeretleri nedeniyle iş gezisine 10 işletmeden az katılım olması durumunda destek başvurusunda bulunan işletmelerin desteklenip/ desteklenmeyeceğine KOSGEB Başkanlığınca karar verilir.

 

Yurt dışı iş gezisine katılacak işletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.

 

Destekten faydalanmak isteyen işletmenin faaliyet alanı ile yurt dışı iş gezisinin kapsadığı iş kollarının uyumlu olması zorunludur.

 

AB ve Dış İlişikler Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002