TKK Çalışma Grupları

9 Ekim 2018 Salı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) kapsamında yer alan çalışma gruplarından Şeffaflık Çalışma Grubu’nun 05.90.2018 tarihinde düzenlenen toplantısında Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu (TKK) üyesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından dış ticaret ile ilgili hazırlanan rehber, kılavuz vb. dokümanların güncellenmesi ve mevcut dokümanların güncellenmesi ve mevcut dokümanlara yenilerinin eklenmesi karara bağlanmıştır.


Ayıca, anılan toplantıda diğer bir Karar kapsamında ilgili kamu kurum/kuruluşlarının internet sitelerinin dış ticaret erbabının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi yönünde ne gibi çalışmaların yapılabileceğinin tespiti hususu değerlendirilmiştir.

Bu itibarla, ilgili kamu kurum/kuruluşlarının internet siteleri ve dış ticaret ile ilgili hazırladıkları mevcut rehber, kılavuz vb. dokümanların güncellenmesi ile dış ticaret alanında üyelerimizin tarafından var olan ihtiyacı karşılamak amacıyla söz konusu sitelerde yapılmasında önerilebilecek revizyonlar, hazırlanmasında fayda görülen yeni dokümanlar hakkındaki görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi 11.10.2018 tarihine kadar global@atso.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination