E-ihale

3 Ekim 2018 Çarşamba

Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 26.09.2018 tarih ve E.2018/24415 sayılı yazıda; kamu alımlarında bürokrasinin azaltılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabetin arttırılarak etkin ve verimli bir alım sistemi oluşturulması amacıyla, 2016 yılından bu yana kullanılan e-teklif alınan beyan usulünün (e-ihale) kapsamının genişletilerek, 19 Haziran 2018 itibariyle yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında 1 milyon TL’ye, mal alımlarında 8 Milyon TL’ye kadar olan açık ihalelerin “e-ihale” ile yapılmasının mümkün hale geldiği belirtilmiştir.


2 Ocak 2019 tarihi itibariyle ise,  parasal sınır olmaksızın mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden, açık ihale usulü ve 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilenlerin “e-ihale” ile yapılabileceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, e-ihale uygulamasına ilişkin hazırlanan eğitim videoları, rehber ve yardım sayfalarına https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yardim/Default.aspx web adreslerinden ulaşılabileceği belirtilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination