TS ISO 31000 Risk Yönetimi Temel Eğitimi

13 Şubat 2018 Salı

Bir kuruluşun bir çok faaliyeti risk içerir. Kuruluşlar, karşı karşıya kalabilecekleri riskleri belirler, analiz eder, risk derecelendirmesi yaparak riski değiştirip değiştirmeyeceklerini değerlendirerek yönetirler. Risk yönetimi temel eğitim ile standardın temel kavramları, risk tanımlama, analiz etme, risk yargılama, risk muamelesi maddeleri gibi standard maddelerinin yorumlanarak, kuruluşta bir risk yönetimi kurma ve uygulama çalışmalarına nasıl katkı sağlayacağı konuları üzerinde durulacaktır.


Odamız, Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile “TS EN ISO 31000 Risk Yönetimi Temel Eğitimi” 22-23 Mart 2018 tarihlerinde Odamız Eğitim Salon'unda gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination