Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

13 Şubat 2018 Salı

TS-EN-ISO/IEC-17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının, deney/ölçüm sonuçları ile birlikte verecekleri ölçüm belirsizliğinin tahmin edilmesi konusunda gerekli bilgileri, teknikleri ve örnek uygulamaları kapsamaktadır. Ölçme belirsizliğini tahmin etmek/hesaplamak için kullanılan istatistiksel yöntemleri açıklamaktır. Ölçüm belirsizliği genel olarak birçok bileşeni içerir. Bu bileşenlerin bir kısmı, ölçüm serileri sonuçlarının istatistiksel dağılımına bakılarak tahmin edilebilir ve deneysel standart sapma yardımıyla karakterize edilebilir. Diğer bileşenlerin tahmini ise sadece tecrübeye veya diğer bilgilere dayandırılabilir.


Odamız, Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile “Ölçüm Belirsizliği Eğitimi” düzenlemiş olup; 27-28 Mart 2018 tarihlerinde Odamız Eğitim Salon'unda gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination