Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ve Ulusal Mevzuatlar Semineri

4 Ocak 2018 Perşembe

Tehlikeli madde ile iştigal eden (doldurma, yükleme, paketleme, gönderme, alma, boşaltma, tank-konteyner/taşınabilir tank işletmeciliği faaliyetlerinin en az bir tanesini yerine getiren) işletmelerin, 03.08.2017 tarih ve 63089 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca kara yolu ulaşımı ile faaliyeti gerçekleşecek olan tehlike arz eden madde taşıma uygulamalarında bu yönergede yer alan hükümler uygulanacaktır. Söz konusu seminer ile Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ve Ulusal Mevzuatlar hakkında bilgilendirmek, sektörel bazdaki uygulama farklılıkları ele alınacaktır.


Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ve Ulusal Mevzuatlar”  semineri ücretsiz olarak 24 Ocak 2018 tarihinde Odamız Eğitim Salon'unda  gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination