Tanıtma Fonuna Yapılacak Başvurular

23 Haziran 2017 Cuma

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Tanıtma Fonu Temsilciliği tarafından 01/08/2017 tarihinden itibaren proje başvurularının kabul edileceği bildirilmektedir.


10/06/1985 tarihli ve 3230 sayılı kanun ile kurulmuş olan Tanıtma Fonu’nun amacı; ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yönleri ile tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletler arası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır. Bu amaçla projelerine destek sağlanması talebi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, konfederasyonlar, federasyonlar, birlikler, şirketler, gerçek kişiler vb. Tanıtma Fonu Kuruluna sunulmak üzere Tanıtma Fonu Temsilciliğine başvuruda bulunmaktadırlar.

31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince Tanıtma Fonu Temsilciliğinin 01/08/2017 tarihinden itibaren proje başvurularını http://tanitmafonu.kulturturizm.gov.tr/  adlı web sitesinden kabul edeceği belirtilmiştir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi