Vergi Yapılandırmanızın Ocak'tan Mayıs'a Ertelenen 2.Taksitini Ödemeyi Unutmayın

16 Mayıs 2017 Salı

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Vergi Yapılandırmanızın Ocak'tan Mayıs'a Ertelenen 2.Taksitini Ödemeyi Unutmayın

İlgili Kanuna 6770 Sayılı Kanunun 26.maddesi ile eklenen geçici 2.maddesinin 1.fıkrasında “Bu Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarların, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için Kanunun 10.maddesinin 6.fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartı ile Kanun hükümlerinden yararlandırılır. Aynı maddenin 2.fıkrasında Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11.maddenin 10. ve 11.fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren 4’er ay uzatılmıştır.”şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, yapılandırma uygulamasında ikinci taksit ödeme süresi 31 Mayıs’ta son buluyor. Yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedilmemesi için ödemelerinizi 31.05.2017 tarihine kadar yapmanız önemle duyurulur.Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi