Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

17 Nisan 2017 Pazartesi

TOBB’dan alınan 11.04.2017 tarih ve 0441/6079 sayılı yazı ile, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla; ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)’nin VI: Bölümünün A Kısmının 2. kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği ve ilgili prosedüre brüt ağırlık bilgisi doğrulanmış dolu konteynerlerin 01.07.2016 itibarı ile gemilere yüklenemediği belirtilmiştir.
Bu  kapsamda, 09.09.2016 tarihli Bakan Oluru ile yürürlüğe giren “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarını Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” ise yaşanan tecrübe ve ilgili  taraflarca intikal ettirilen görüşler neticesinde yürürlükten kaldırılarak 27.03.2017 tarihli Bakan Oluru ile “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” yayımlandığı ve ilgili Genel Müdürlüğün internet sitesinde (
www.tmkt.gov.tr) mevzuat yönergeler başlığı altından ulaşılabildiği bildirilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

Bilgi için: 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ahmet Karakaş 0(312) 218 22 48

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi