İnert Maden Atıkları

14 Nisan 2017 Cuma

Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan 11.04.2017 tarih ve E.6540 sayılı yazı ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından İnert Maden Atıklarının Alan Islahı Restorasyon, Dolgu Maksadıyla Kullanımı veya Depolanmasına İlişkin 2010/13 no.lu Genelgenin yayımlandığı bildirilmiştir.Söz konusu Genelgenin, II. grup maden atıkları ile IV. grup maden atıklarının alan ıslahı restorasyon veya dolgu maksatlı kullanımı ve bu atıkların depolanmasını kapsadığı belirtilerek, bu durumda Bakanlık tarafından yeterlilik belgesi verilmiş/yetkilendirilmiş firmaların Genelgenin 3. paragrafında belirtilen bilgileri içeren bir dosya hazırlayarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından faaliyetin uygun bulunması durumunda faaliyetin gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.

Bu bağlamda, ilimiz sınırları içerisinde bulunan mermer, dekoratif taşlar, traverten kalker vb. mineral kaynakların aranması, çıkarılması ve işlenmesi (kırma-yıkama-eleme işlemleri sonucu oluşan inert atıklar dahildir) sonucunda oluşan inert atıklarının alan ıslahı, restorasyon, dolgu maksatlı kullanılanımı ve depolanması faaliyeti le ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne müracaatlarının yapılması gerektiği bildirilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi