İstihdam Sağlayan İşverenlere Uygulanacak Teşvik

16 Mart 2017 Perşembe

297 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 16 Mart 2017 Tarihli ve 30009 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.


Bu tebliğ ile 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda düzenlenen ve  “31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.” hükmü için açıklamalar düzenlenmektedir. Bu kapsamda teşvikten yararlanacak işverenlerin nitelikleri sıralanmıştır. İlave istihdamın kimleri kapsadığı düzenlenmektedir. Uygulamanın başlama ve sona erme tarihleri ve uygulamanın esasları düzenlenmektedir.

Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi