687 sayılı KHK ile işverenlere getirilen SGK Prim Teşviği

13 Şubat 2017 Pazartesi

9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 687 sayılı KHK ile istihdamı arttırmaya yönelik yeni bir teşvik uygulaması getirilmiştir.


 

Teşvik kapsamında sigortalılar açısından yaş ve cinsiyet yönünden de bir sınırlama bulunmamaktadır. 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 17. maddede işveren ve sigortalıya ilişkin şartlar düzenlenmiştir.

Sigortalıya ilişkin şartlar
Buna göre işe alınacak sigortalının, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden olması gerekmektedir. İkinci olarak, sigortalının son üç ay işsiz olması gerekmektedir. Ancak, Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne (SGDP) tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar bu teşvikten yararlanamayacak.

Hangi işverenler yararlanabiliyor?
Öncelikle işverenin, özel sektör işyeri olması gerekmektedir. Bu nedenle, Kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanun’a, 4734 sayılı Kanun’a ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanun’dan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde uygulanmayacağı belirtilmektedir.

İşverene ilişkin şartlar
Sigortalının, 01/02/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir. Diğer teşvik uygulamalarından farklı olarak son altı ayın ortalama sigortalı sayısı kuralı yerine sadece aralık ayında çalışan sayısına bakılmaktadır.
 

Borcu olan işveren yararlanamıyor
Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde kuruma vermeyen ve kuruma borcu olan işverenler teşvikten yararlanamamaktadır. Ancak 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece teşvikten yararlanabilir.

Diğer teşviklerle birlikte uygulanması
Bu maddeyle düzenlenen teşvikten yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Ne kadar teşvik verilecek?
31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı fondan karşılanır.

 

KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi